Ocena brak

Test sytuacyjny

Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013

test sytuacyjny; metoda badania -> zdolności do pracy, zwłaszcza do konkretnego zawodu. Polega ona na wprowadzeniu badanego w typową sytuację pracy charakterystyczną dla danego zawodu (stanowiska pracy), z poleceniem wykonywania określonych zadań zawodowych. W t. s. występują naturalne warunki pracy, jak: stanowisko pracy, narzędzia, surowiec, określone środowisko fizyczne i społeczne. W trakcie wykonywania zadania badany poddawany jest obserwacji według uprzednio ustalonego planu. Wyniki obserwacji stanowią podstawę do ustalenia oceny przydatności do pracy w określonym zawodzie (stanowisku pracy). T. s. jest bardzo często stosowaną metodą w ocenie przydatności zawodowej osób niepełnosprawnych (inwalidów). Często metoda ta jest stosowana w formie długotrwałej obserwacji (kilka tygodni lub miesięcy) mającej na celu ustalenie przydatności inwalidy do pracy w ogóle.

Podobne prace

Do góry