Ocena brak

Tertulian

Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013

ok. 160-ok. 240 roku, pierwszy znany nam autor chrześcijański piszący po łacinie. Urodził się jako poganin w Kartaginie; po nawróceniu został kapłanem i apologetą wiary katolickiej; potem przystał do sekty montanistów, która odpowiadała jego nieugiętemu temperamentowi, skłonnemu do skrajności.

Wśród jego dzieł znajdujemy krytykę pogaństwa (Adnationes - Do pogan), obronę chrystianizmu (Apologetyk), traktaty polemizujące z heretykami (Adversus Marcionem - Przeciw Marcjonowi) i rozprawy moralne, gdzie atakuje on zwyczaje i rozrywki światowe (De spectaculis, O widowiskach, De cultu feminarium - O klejnocie kobiet), które, w jego pojęciu, jako pozostałości pogaństwa należy bezlitośnie tępić. Okres wiary w montanizm, jaki przeżył Tertulian, wyraził się w dziełach pełnych surowego rygoryzmu (De corona - o wieńcu, De ieiunio - O poście).

Doświadczony prawnik, zręczny logik, wielki erudyta, znający równie dobrze grekę, jak łacinę, Tertulian jest również retorem, który potrafi nadać osobisty ton najbardziej konwencjonalnym szkolnym schematom. Wzbogacając łacinę klasyczną zapożyczeniami z języka potocznego, stworzył narzędzie przydatne chrystianizmowi zachodniemu w wyrażaniu i propagowaniu jego zasad.

Podobne prace

Do góry