Ocena brak

Terminy przedawnienia

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

Działalność gospodarcza to działalność wytwórcza, usługowa, budowlana, prowadzona w celach zarobkowych i na ryzyko osoby ja prowadzących.

Termin 10 letni dotyczy orzeczeń stwierdzonych wyrokiem sądu.

Ww. terminy są terminami ogólnymi. KC przewiduje szczegółowe terminy przedawnienia.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Podobne prace

Do góry