Ocena brak

TERMINAL - kryptonim

Autor /edward Dodano /01.03.2011

Kryptonim konferencji Sprzymie­rzonych w Poczdamie w dniach 17 lutego-2 sierpnia 1945 r. Była to najdłuższa i ostatnia konferencja, w której wzięli udział szefowie państw i rządów mocarstw sprzy­mierzonych: Winston *Churchill (od 28 lipca nowy premier rządu brytyjskiego Clement *Attlee), Józef *Stalin, Harry *Truman.

Głównymi tematami dyskusji były warunki kapitulacji Japonii oraz po­wojenny kształt państw europej­skich: ustalono zagadnienia związa­ne z okupacją Niemiec (demilitary-zacja, denazyfikacja, dekartelizacja, demokratyzacja), przyjęto postulaty polskiej delegacji Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (Bole­sław Bierut, Edward Osóbka-Mo-rawski, Władysław Gomułka, Stani­sław Mikołajczyk, gen. Michał Ro­la-Żymierski) w sprawie granicy zachodniej oraz włączenia do Polski Prus Wschodnich (oprócz części przejętej przez ZSRR) i byłego Wol ­nego Miasta Gdańska, zatwierdzono wysiedlenie z tych ziem Niemców oraz przyznano Polsce 15% sumy reparacji wojennych przejętych przez Związek Radziecki.

 

Podobne prace

Do góry