Ocena brak

Termin jako uwarunkowanie czynności prawnych

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Strony zawierając umowę mogą uzależnić tą umowę od zdarzenia przyszłego i niepewnego.

Wyróżniamy dwa rodzaje warunków:

  1. Warunek zawieszający – oznacza, że skutki czynności prawnej mogą powstać z góry oznaczonym terminie. Jeżeli skutek prawny ma nastąpić z nadejściem terminu mówimy wówczas o terminie początkowym.

  2. Warunek rozwiązujący – oznacza, że skutki czynności prawnej mogą ustać w oznaczonym terminie. Jeżeli skutek prawny ustaje w określonym terminie mówimy o warunku końcowym.

Podobne prace

Do góry