Ocena brak

Terapia zajęciowa w psychiatrii

Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013

terapia zajęciowa w psychiatrii; aktywizacja chorych przez udział we wspólnych celowych działaniach, zwykle z pogranicza pracy użytkowej i twórczości artystycznej. Twórczy, a zarazem rekreacyjny charakter zajęć (malowanie, rzeźba, tkactwo artystyczne itp.), możliwość bezsłownej ekspresji swych przeżyć, pośredniego (poprzez przedmioty) kontaktu z terapeutą oraz poczucie przynależności do grupy nadają t. z. walory -> psychoterapii dostępnej dla chorych z nasilonymi zaburzeniami psychicznymi (np. zahamowanych, mutystycznych, urojeniowych). T. z. dostarcza wielu informacji ułatwiających diagnozę i ocenę przebiegu leczenia, ułatwia pacjentom nawiązanie kontaktu z otoczeniem, zapobiega szkodliwej szpitalnej bezczynności. Wprowadzenie do prac stosowanych w t. z. czynności użytecznych w codziennym życiu (gotowanie, szycie, dziewiarstwo itp.) ułatwia wielu chorym samodzielną egzystencję po opuszczeniu szpitala.

Podobne prace

Do góry