Ocena brak

Terapia pracą w rehabilitacji przemysłowej

Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013

terapia pracą w rehabilitacji przemysłowej; należy ją rozpatrywać w aspekr tach: leczniczym, psychologicznym i zawodowym. Wartość terapii pracą dla procesu leczniczego usprawniania polega na tym, że dany ruch roboczy, traktowany jako ćwiczenie w czasie pracy, pracownik może wykonywać przez dłuższy czas bez zmęczenia fizycznego, przyspieszając tym samym tok usprawniania. Istotne znaczenie ma także praca fizyczna z przewagą elementów dynamicznych stosowana systematycznie jako bodziec ruchowy z odpowiednim jego stopniowaniem oraz ciągłością działania. Niepełnosprawny pracownik korzysta w t. p. z działania czynników kształtujących odporność na szczególne trudności występujące w toku pracy. Dotyczy to zwłaszcza łagodzenia napięć, wypływających z lęku przed podjęciem pracy na stanowisku roboczym w warunkach, w których miał miejsce wypadek, przystosowanie się do określonej sytuacji roboczej. W przypadku znacznego defektu fizycznego, odpowiednio dobrana i dawkowana praca ułatwia proces akceptacji kalectwa, dając jednocześnie trwale poszkodowanemu na zdrowiu pracownikowi możliwość włączenia się do czynnego życia społecznego i zawodowego, zaś w aspekcie zawodowym podtrzymuje wprawę i doświadczenia zawodowe, które pracownik osiągnął wcześniej. Prowadzi także do uzyskania sprawności zawodowej i stopniowego przygotowania do podjęcia normalnych czynności produkcyjnych. Doniosłe znaczenie ma także ocena zdolności wysiłkowej i aktualnej sprawności inwalidy oraz obserwacja zachowania się w różnych sytuacjach w pracy. Organizację t. p. dla osób niepełnosprawnych, realizowaną w warsztatach rehabilitacji przemysłowej, opiera się na zasadach, które rozpowszechniła ergonomia w analizach teoretycznych i badaniach praktycznych.

Podobne prace

Do góry