Ocena brak

Terapia pracą

Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013

terapia pracą; polega na wykonywaniu prostych zadań produkcyjnych, które w maksymalnym stopniu umożliwiają likwidację dysfunkcji utrudniającej normalną pracę. W takim ujęciu usprawnianie za pomocą odpowiednio dobranej i dawkowanej pracy nie zakłada dostosowania czynności terapeutycznych do wykonywanego zawodu. Odpowiednio dobrana i dawkowana praca działa jako czynnik sprzyjający przyspieszeniu procesów regeneracyjnych organizmu, istotnych dla jego późniejszego funkcjonowania, wprowadza ład i dyscyplinę w życie osoby rehabilitowanej oraz wzmacnia poczucie odpowiedzialności. Przez zastosowanie specjalnie przystosowanych maszyn i urządzeń warsztatowych oraz odpowiednie urządzenie stanowisk roboczych, właściwie dobrana praca umożliwia prowadzenie ćwiczeń, poprawiających ogólną i miejscową sprawność organizmu. Obok wartości usprawniających i psychoterapeutycznych stwarza ona okazję do obserwacji pacjentów (osób niepełnosprawnych) i oceny, czy nadają się oni już do systematycznej pracy zawodowej. T. p. jest szeroko stosowana w rehabilitacji osób psychicznie chorych i umysłowo upośledzonych.

Podobne prace

Do góry