Ocena brak

TERAPIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - Znaczenie grup samopomocy

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Specyfiką tej dziedziny praktyki terapeutycznej jest szerokie korzystanie (w różnych formach uzależnień) z grup samopomocy, od których właściwie rozpoczęło się nowe podejście do leczenia najpierw alkoholizmu, a potem też innych form uzależnień i współuzależnień. Przypomnijmy, że są to:

• AA - grupy Anonimowych Alkoholików; AG - Anonimowych Graczy itp.;

• Al.-Anon. - grupy Anonimowych Żon Alkoholików;

• Al.-Ateen. - grupy Anonimowych Dzieci i Młodzieży z rodzin alkoholo­wych;

• DDA - grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików.

W tym miejscu chcę jedynie zwrócić uwagę na znaczenie programu 12 kroków w terapii uzależnień (patrz blok rozszerzający 19), który w tych formach zaburzeń ma szczególne tradycje. System ten propaguje także B.F. Skinner w zmienionej i bardziej alternatywnej formie.

Do góry