Ocena brak

TERAPIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - Terapia uzależnień

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Przemiany zachodzące w toku terapii problemów uzależnień i zaburzonych rodzin z problemem uzależnień są niezwykle złożone. Aktualnie stosuje się bardzo różne formy terapii. W psychoterapii wykorzystuje się wszystkie dostępne podejścia i często dostraja metodę pracy do diagnozy wyjaśniającej przyczyny i mechanizm zaburzenia. Inaczej postępuje się, gdy dominują czynniki zaburzeń rozwoju we wczesnym dzieciństwie, inaczej, gdy chodzi o reakcję na traumatyczne wydarzenie, jeszcze inaczej, gdy stwierdza się głównie deficyt kompetencji samoregulacji lub powstanie uzależnienia drogą modelowania itp.

Terapię indywidualną osoby uzależnionej łączy się z oddziaływaniem na współmałżonka, który może korzystać z grupy Al.-Anon. Prowadzi się także terapię małżeństw lub w pewnym etapie całych rodzin. Dzieci z tych rodzin korzystają z kolei z grup samopomocy Al.-Ateen. lub później z grup Doros­łych Dzieci Alkoholików.

Terapia grupowa może być prowadzona w nurcie terapii systemów lub w ujęciu terapii strukturalnej.

W ostatnich latach, między innymi za sprawą Państwowej Agencji Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), formy pracy terapeutycznej z grupami osób uzależnionych zostały bardzo rozbudowane. Procesy, jakie zachodzą w toku terapii są coraz intensywniej badane.

Podobne prace

Do góry