Ocena brak

Terapia Gestalt

Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013

terapia Gestalt; kierunek psychoterapeutyczny, któremu założeń teoretycznych dostarczył przed 50 laty F. Perls, głoszący, że naturalnym stanem człowieka jest być całością niepodzielną. Jeśli zdarza się, że w jednostce dochodzą do głosu przeciwstawiające się sobie tendencje, to w myśli t. G. należy zadbać o zintegrowanie ich przez identyfikację z wyalienowanymi fragmentami własnego ja. Zatem w osobowości ujmowanej wg zasad t. G. występuje proces tworzenia figur („gestaltów") oraz ich destrukcji i jeśli dana osoba jest zintegrowana, proces ten przebiega bez większych trudności. Mogą zachodzić zakłócenia w tym procesie, jak to ma miejsce w przypadku nerwic i zaburzeń osobowości, i rola psychoterapeuty polega na przyjściu z pomocą przez odblokowywanie pewnych mechanizmów i umożliwienie przez to pacjentowi dostrzeżenia przyczyn jego stanu.

Podobne prace

Do góry