Ocena brak

Teorie władzy - Właściwości władzy politycznej

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

  • jej przedmiotem są dobra publiczne (np. bezpieczeństwo, wolność, zabezpieczenie egzystencji, potrzeby wyższe, takie jak religijne, medyczne, estetyczne)

  • wykonywanie władzy politycznej jest zawsze instytucjonalne

  • podmiotami władczymi są tu decydenci polityczny (rządzący) a ich partnerami rządzeni

  • władza polityczna poprzez instytucjonalne uprzedmiotowienie lub upodmiotowienie ludzi dokonuje dystrybucji, ochrony i kreowania dóbr publ.

Podobne prace

Do góry