Ocena brak

Teorie władzy - Teorie psychologiczne (Hobbes, Nietzche)

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

  • Dążenie panujących do władzy jest wskazywane jako jeden z podstawowych ludzkich popędów;

  • Ludzie dążą do posłuszeństwa wobec władzy powszechnej (pragnienie obrony);

  • Władza powinna być silna, tak by stłumić skłonność do konfliktów między jednostkami oraz tłumić zarzewia wojny domowej;

  • Dziś jest to tzw. „polityka ambicji” – uznawanie pędu do władzy jako podstawowego faktu politycznego

Podobne prace

Do góry