Ocena brak

Teorie władzy - Teoria wpływów (Dahl)

Autor /Tolek Dodano /12.06.2011

1.A ma władzę nad B w tej mierze, w jakiej może skłonić B do wykonania czegoś, czego ten w innej sytuacji by nie wykonał

2.Czynniki umożliwiające wywieranie wpływu to:

a) Oddziaływanie opierające się na poczuciu zobowiązania (autorytet)

b) -||- na przyjaźni i życzliwości

c) -||- na racjonalnych rozważaniach

d) -||- na oszustwie i iluzji

e) -||- na przymusie

3.Ujmowane władzy w kategoriach relacji (szkoła funkcjonalistyczna), przesłankami relacji władzy są:

- Konflikt interesów między występującymi w tych relacjach aktorami

- Konieczność ustępstwa jednej ze stron

- Przysługująca przynajmniej jednej ze stron możliwość wprowadzenia sankcji

- Rozumienie zagrożeń ze strony przeciwnika a także możliwych na nie odpowiedzi

4.Celowość oddzielenia różnych stosunków władzy:

a) Relacje władzy w węższym sensie, dla których charakterystyczna jest groźba

b) Stosunki przemocy, gdzie groźba jest realizowana

c) Stosunki oddziaływania, które odbywają się bez gróźb

d) Stosunki, dla których istotny jest autorytet

e) Stosunki oparte na manipulacji (wpływanie na ludzi tak, aby realizowali obce im cele ekonom. czy społ.)

Podobne prace

Do góry