Ocena brak

Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Substancjonalne

Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011

Dawniej władza była utożsamiana z politycznymi środkami i zasobami które państwo może wykorzystać realizując monopol uprawnionego zastosowania przemocy, aby przeprowadzić swe zamierzenia pomimo wewnętrznego oporu obywateli czy też w relacjach zagranicznych z innymi państwami. W latach 50 XX wieku władzę utożsamiano z potencjałem siły (Niebuhra, Kenzan) Morgenthau określa politykę jako działanie w imię interesów określonych w kategoriach władzy (potęgi). Przyznawał on, że nie wszystkie państwa w takim samym stopniu dążą do władzy. 9 cech: położenie geograficzne, zasoby naturalne (żywność, surowce), potencjał przemysłowy, potencjał militarny, liczbę ludności, charakter narodowy, morale narodu (jakość społeczeństwa), jakość dyplomacji i jakość rządu (legitymizacja i stopień poparcia społecznego).

Hoobs uważał, że władza to nie tylko siła, ale również czynniki psychiczne i społeczne.

Potencjał władzy i siły dostrzegany prze potencjalnego przeciwnika jest równie ważny jak jego faktyczne rozmiary.

W. Fuckes formuła władzy to wielkość produkcji energii i stali pomnożona przez pierwiastek sześcienny z liczby ludności

Podobne prace

Do góry