Ocena brak

Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Operacyjne

Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011

Na początku dostrzegano władze tylko w tedy kiedy państwo A wywierało wpływ na państwo B i państwo B czyniło coś wbrew swojej woli.

Benfield wyróżnił analizę czynników umożliwiających wywieranie wpływu :

- oddziaływanie opierające się na poczuciu zobowiązania (autorytet)

- oddziaływanie opierające się na przyjaźni i życzliwości

- oddziaływanie opierające się na racjonalnych rozważaniach

- oddziaływanie opierające się na oszustwie i iluzji

- oddziaływanie opierające się na przymusie

Bachrach i Bartaz włądza bardziej relacja (podejście funkcjonalistyczne) przesłanki relacji władzy są

- konflikt interesów między występującymi w tych relacjach aktorami

- konieczność ustępstwa jednej ze stron

- przysługująca co najmniej jednej ze stron możliwość wprowadzenia sankcji

- rozumienie zagrożeń ze strony przeciwnika, a także możliwości na nie odpowiedzi

Kluczowe znaczenie w tym ujęciu władzy odgrywa słowo SANKCJA. Ono właśnie wskazuje na celowość oddzielenia różnych stosunków władzy

- stosunki oparte o groźbę

- stosunki bez gróźb

- istotny autorytet dla stosunków

- oparte na manipulacji

Podobne prace

Do góry