Ocena brak

Teorie uzasadniające zasadę prymatu - TEORIA TRANSFERU SUWERENNOŚCI

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

  • UE nie tylko wykonuje pewne kompetencje, które jej delegowano, ale państwa członkowskie, przystępując do org., przekazały jej część swoich praw suwerennych. Wspólnota, działając w tym zakresie, może kształtować prawa i obowiązki zarówno państw – członków, jak tez osób fizycznych i prawnych. Koncepcja transferu suwerenności to najczęściej używany przez ETS sposób w procesie wyjaśniania zagadnień supremacji. Transfer suwerenności ma charakter trwały i jest nieodwracalny.

    • Orzeczenia, które Pietraś podaje jako przykłady odwołania się ETS do tej zasady :

      • Sprawa importerów formaldehydu (organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów o wzorze HCHO [inny zapis – H2CO]; odkryty przez rosyjskiego chemika Aleksandra Butlerowa w 1859.) Van Gend – rządy państw członkowskich uważały, że Traktat jest skierowany tylko do państw, nie obowiązuje wprost, więc nie stwarza bezpośrednich praw i obowiązków dla org. państwowych i jednostek. ETS orzekł, że w traktacie rzymskim państwa stworzyły nowy porządek prawny, na rzecz którego „zredukowały”(w ograniczonym zakresie) swe prawa suwerenne.

      • Sprawa Flaminio Costa vs Ente Nazionale per l'Energia eLettrica (ENEL) 1964 – stan faktyczny: Costa był udziałowcem włoskiej firmy z branży energetycznej ENEL. Parlament włoski uchwalił ustawę o nacjonalizacji, zaś po jej wejściu w życie rząd Włoch odmówił Coście wypłaty odszkodowania, co było sprzeczne z Traktatem o EWG. Po nieudanej batalii przed sądami krajowymi Costa odwolał się do ETS. Orzeczenie Trybunału: Wspólnoty stworzyły własny porządek prawny, włączony następnie do porządków prawnych członków i musi być stosowane przez sądy tych państw. Porządek prawa WE ma pierwszeństwo nad wszystkimi przepisami krajowymi.

Podobne prace

Do góry