Ocena brak

Teorie uzasadniające zasadę prymatu - TEORIA MONISTYCZNA

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

  • oparta na tezie o istnieniu tylko jednego i jednolitego systemu prawnego, w którego skład wchodzi zarówno prawo międzynarodowe, jak i prawo krajowe. W tej teorii i w opartej na niej praktyce państwowej można wyróżnić trzy szkoły myślenia, które różnią się co do hierarchizowania systemów prawnych. Te szkoły to:

    • Nacjonalistyczna, bazująca na prawnomiędzynarodowym nihilizmie Hegla. Przyjmowany jest prymat prawa krajowego nad międzynarodowym, które jest traktowane jako zewnętrzne prawo państwowe (stwarza to możliwość legalnego niewykonywania zobowiązań międzynar.) Jaskrawy przypadek zastosownia tej wersji monistycznej teorii to nazistowska doktryna prawa międzynarodowego.

    • Ujęcie internacjonalistyczne (Kelsen, znany i lubiany za sein, sollen i czystą normę). Prawo międzynarodowe stanowi wyższy od prawa krajowego porządek prawny, a jego funkcję stanowi ograniczenie wolności wykonywania suwerenności wew.

    • Koncepcja relatywistyczna. Akceptowana jest zasada wyższości norm przyjętych później, niezależnie od tego, w którym systemie zostały wytworzone.

Prymat prawa UE w ramach tej teorii można uzasadnić tym, że ze swej istoty prawo międzynar. i prawo wspólnotowe posiadają prymat w stosunku do norm krajowych.

Podobne prace

Do góry