Ocena brak

Teorie uzasadniające zasadę prymatu - TEORIA DUALISTYCZNA

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

  • istnieją dwa odrębne, nieprzecinające się, niezależne i hermetycznie w stosunku do siebie przeciwstawne systemy prawne: system prawa międzynar. i system prawa krajowego. Umowy międzynar. nigdy nie mogą być stosowane przez sądy krajowe, dopóki nie zostanie zmieniony ich status prawny. Teorię szczegółowo opracowali Triepel i Anzilotti. Wymienione systemy prawne różnią się z trzech powodów; inne są: zakres przedmiotowy i zakres podmiotowy.

    • Żródła prawa. W przypadku prawa krajowego źródłem jest wola jednego państwa, a w wypadku prawa międzynar. wola co najmniej dwu państw.

    • Zakres przedmiotowy. W pierwszym przypadku regulacji podlegają stosunki wewnątrz jakiegoś państwa, w drugim stosunki między państwami.

    • Zakres podmiotowy. Normy prawa wewnętrznego są adresowane do osób fizycznych, natomiast normy pr. międzynar. do państw.

Te dwa systemy prawa nie stykają się ze sobą, więc dla obowiązywania prawa międzynar. wewnątrz państwa konieczna jest jego transformacja:

  • Generalna – włączenie całości tego systemu do prawa krajowego i przyznanie mu prymatu;

  • Zwykła – przekształcenie jednego aktu prawa międzynarodowego lub gdy prawo krajowego odsyła do norm międzynarodowych.

Podobne prace

Do góry