Ocena brak

TEORIE UCZENIA SIĘ - Neurotyzm u Eysencka

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

Ludzie różnią się od siebie pod względem łatwości uczenia się reakcji warunkowych. Zdaniem Eysencka przebieg uczenia klasycznego jest pochodna wrodzonej właściwości autonomicznego układu nerwowego. Oznacza to, że np. lęk, który jest reakcja wyuczoną, jest objawem osiowym, przechodzącym przez wszystkie formy zachowań neurotycznych. Według Eysencka uczenie się reakcji lękowych i ich wzmacnianie na poziomie zaburzającym zdrowie jednostki jest w konsekwencji pochodna właściwości a.u.n., zwłaszcza gałęzi sympatycznej, odpowiadającej m.in. za nasza aktywność w ciągu dnia. Psychologowie zajmujący się typami układu nerwowego twierdzą, że jest to właściwość w dużej mierze wrodzona, a więc uwarunkowana genetycznie, zaś siła układu nerwowego takiej osoby polega na szybkim jego wzbudzaniu i szybkim utrzymywaniu się tego wzbudzenia. Siła procesu hamowania może niewspółmierne mniejsza w stosunku do siły procesu pobudzenia (Pawłow i nast.), albo odwrotnie. Hamowanie związane jest z układem parasympatycznym (przywspółczulnym), zaś pobudzenie z układem sympatycznym (współczulnym, znajdującym się w rdzeniu przedłużonym).

Właściwości układu nerwowego mogą być odpowiedzialne za proces wyuczania się pewnych sposobów reagowania, w tym reakcji lękowych, jako tych, które zaburzają zachowanie człowieka.

U podstaw tworzenia się zaburzeń Eysenck widzi dwie właściwości osobnicze: chwiejność-stabilność emocjonalna, zwana przez niego neurotyzmem i ekstra-introwersja. Chwiejność emocjonalna, to brak dojrzałości i stabilności emocjonalnej. Reakcje dojrzałe, to znaczy takie, które są proporcjonalne o bodźca. Stabilne reakcje, to takie, które są względnie stałe, nie ulegające dużym wahaniom. Symptomem neurotyzmu będzie więc brak stabilności i dojrzałości emocjonalnej.

U introwertyków warunkowanie przebiega łatwiej z powodu przewagi mózgowego pobudzenia nad hamowaniem. U ekstrawertyków przeważa hamowanie, co powoduje, że ich reakcje trudno jest warunkować i łatwo je wygasić.

Neurotyczni introwertycy według Eysencka skłonni są do reakcji depresyjnych i stanów lękowych, natomiast neurotycy ekstrawertywni są skłonni do histerii i psychopatii.

Podobne prace

Do góry