Ocena brak

Teorie społeczeństwa informacyjnego

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

"Społeczeństwa informacyjnego", Jest to etap społeczeństwa skupiającego się na narzędziach dostępu do informacji. Zaś istotą ów fenomenu jest przede wszystkim rozwój powszechnej dostępności do informacji, demonopolizacji rynku pracy, jak i rozwoju bogatych możliwości dostępu do treści, tak by społeczeństwo połączyć w „sieć”, która jest instrumentem dla kultury, niekończących się konstrukcji i dekonstrukcji dla wspólnot politycznych, dla pracy (są elastyczne i atrakcyjne), dla gosp.

Kapitalistycznej (innowacja tech., globalizacja, zdecentralizowanie skupienia), dla organizacji społecznych – WŁADZĘ MA TEN KTO KONTROLUJE PRZEŁĄCZNIKI I PODSTAWOWE ŹRÓDŁO:

KSZTAŁTOWANIA , PRZEWODZENIA - najważniejsza jest informacja, traktowana jest jak towar - w gospodarce liczą się firmy zajmujące się przetwarzaniem i gromadzeniem, użytkowaniem informacji - w strukturze gospodarczej dominuje wysoko rozwinięty sektor nowych usług, m. In. Bankowość, telekomunikacja - dostęp do informacji jest dostępny, głównym medium INTERNET wg Castellsa „społeczeństwo informacyjne”, cechujące się:

- otwartą strukturą, zdolna do rozprzestrzeniania się bez ograniczeń

- komunikacja człowieka w ów sieci polega na podzielaniu tych samych wartości i celów - jest podatna na innowacje Społeczeństwo sieci – społeczeństwo gdzie kultura przezwyciężyła naturę (dokładnie po rew. Przemysłowej) – proces pracy uwolnił nas od siły natury, lecz podporządkował nas otchłaniom nacisku i ucisku (czas walki z naturą, aby ja pokonać).

Kultura wypiera naturę na miejsce, gdzie przyroda jest sztucznie odtwarzana jako forma kultury.

Przez co powstaje czysty wzorzec interakcji społecznej i organizacji społeczeństwa. Informacja to element org. Społecznej – tworzy kapitalizm informacyjny, kultura uzyskuje autonomię w stosunku do materialnej bazy naszej egzysntencji.

Podobne prace

Do góry