Ocena brak

Teorie relacji z obiektem - podstawowe założenia, przedstawiciele

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Są to teorie z lat 60 - 70 - tych. Wg nich istotny jest nie tyle podmiot, co jego relacja w stosunku do innych osób. Istotne jest jak energia biopsychiczna uaktywnia się w kontaktach z innymi osobami, a w szczególności z osobami znaczącymi (tj. tymi, które mają możliwość zaspokajania potrzeb podmiotu).

Dzielą się na dwa człony:

1. teorie Ego; przedstawiciele: Kernberg, Palint, Fairbairn.

Wg Kernberga - jeżeli relacje z obiektem przebiegają w sposób poprawny, wówczas też poprawnie rozwija się energia ego; jeżeli relacje nie są poprawne, może dojść do stanów patologii ego;

2. teorie Self - bardziej koncentrują się na tym, jak rozwija się obraz siebie.

wg Kochut - self istnieje już w momencie urodzenia (jest archaiczne), a ten zalążek jest formą pewnej energii. Self zbudowane jest z dwu biegunów:

ambicja ------------------------ideały

\/

obszar intermedialny

Pomiędzy nimi istnieje realny stan napięcia w zależności od interakcji self z obiektem, tworzą się schematy, obiekt uwalnia napięcia, aktualizuje je i ujawnia w sposobie myślenia, zachowania.

Jeżeli obiekt empatycznie wyczuwa potrzeby podmiotu, prowadzi to do prawidłowego rozwoju. jeżeli jest inaczej, następuje zaburzenie energii i patologia self:

  • niedostosowany self - nadmiernie pobudzony, zachowujący się gwałtownie

  • rozbity self - dominacja postaw pychy i wzniosłości, objaw neurozy,

  • nadmiernie stymulowany self - bolesne przeżywanie zakazów, stany napięcia i niepokoju, brak dążeń do wykorzystania własnego potencjału,

  • nadmiernie obciążony self.

Osobowość z pogranicza:

- rozpaczliwe próby uniknięcia zagrożenia,

- powtarzające się niestabilne silne związki z innymi osobami,

- zaburzenie tożsamości,

- impulsywność, nieprzewidywalność zachowań,

- powtarzające się samouszkodzenia, groźby lub próby samobójcze,

- niezrównoważenie emocjonalne,

- stałe poczucie pustki wewnętrznej,

- nieadekwatne, niekontrolowane wybuchy gniewu,

- przejściowe, związane ze stresem objawy dysocjacyjne lub nastawienia urojeniowe..

Osobowość narcystyczna - ciągle potrzebuje obiektu, poszukuje związków z ludźmi, aby utwierdzały ją w próżności. Domaga się uczuć nie dając w zamian nic. Jest ona rezultatem złego funkcjonowania w dzieciństwie kanału podmiot - obiekt (dziecko-matka).

Wg Winnicotta - człowiek dąży do rozwoju self prawdziwego, złe funkcjonowanie z obiektem prowadzi do wytworzenia self fałszywego.

Podobne prace

Do góry