Ocena brak

Teorię przypominania Lofusów

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

Proces przypominania jest Pr. dwufazowym, a jedną z jego faz jest pr. rozpoznawania. Np. Słowa o niskiej częstości szybciej rozpoznajemy, a o wyższej szybciej przypominamy> Ludzie używają różnych sposobów na odszukanie informacji.

Czynniki wpływające na rozpoznanie i przypominanie to: częstość słów; uczenie się zamierzone i mimowolne (Zamierzone ma lepszy wynik z przypominaniem, a z rozpoznawaniem i zamierzone i mimowolne ma takie same wyniki.) ; strategie uczenia się ( nadajemy znaczenie, kod semantyczny w przypominaniu, do rozpoznawania nadajemy cechy fizyczne)

Podobne prace

Do góry