Ocena brak

Teorie organizmiczne

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Prekursorzy tych teorii chcieli zlikwidować dualizm. Jackson: najstarsze struktury naturalne są najbardziej trwałe, najmłodsze: kora mózgowa jest najbardziej narażona na zniekształcenia i zaburzenia. Ujmował on człowieka całościowo. Innymi założycielami tych teorii byli: fizjolog C. Bernard i filozof polityk: Jan Smuts.

Podstawowe założenia teorii organizmicznych:

  • Położenie nacisku na spójność i integralność osobowości. Organizacja to naturalny stan każdego organizmu.

  • Punktem wyjścia jest przyjęcie tezy, że organizm to zorganizowany system który można analizować tylko jako całość. Jest to myślenie holistyczne. Nie można zrozumieć całości badając wyizolowane części, ponieważ całość funkcjonuje wg praw, których nie odnajdujemy we fragmentach. Nie można pozwolić aby integralność została zniszczona przez analizę.

  • Uważa się, że człowiek jest motywowany przez jeden najważniejszy motyw a nie przez wiele motywów. Ten główny cel nadaje życiu jednostki cel i kierunek.

  • Realizacja potencjalnych potrzeb odbywa się różnymi sposobami. Cechą każdego systemu jest otwartość.

  • Teorie organizmiczne minimalizują wpływ środowiska. Jego wpływ jest na tyle istotny na ile organizm wybiera te cechy na które chce reagować. Środowisko nie może zmusić organizmu do działań, gdy zapanuje ono nad człowiekiem to jest to stan patologiczny. Zwolennicy tych teorii korzystają z założeń psychologii postaci rozszerzając ją o wszystko czym dany organizm jest i co czyni.

  • Wiele można się nauczyć z wszechstronnego badania jednej jednostki, więcej niż z rozległych badań izolowanej funkcji psychologicznej, wyodrębnionej z wielu jednostek. Z tego powodu teorie organizmiczne są bardziej popularne wśród psychologów klinicznych, którzy są zainteresowani całą osobą niż wśród psychologów eksperymentalnych zainteresowanych badaniem oddzielnych procesów np.: spostrzegania

Czołowymi przedstawicielami teorii organizmicznych są: K. Goldstein, P. Lecky, A. Angyal, A. Maslow.

Podobne prace

Do góry