Ocena brak

Teorie klas społecznych w socjologii francuskiej (Halbwachsa i Gurvitcha)

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Określają oni klasy społeczne jako zwarte ugrupowania, makrostruktury społeczne, produkt różnic kultury – zamknięte, samoistne, samowystarczające, samoreferencyjne. 

Klasy – produkt uczestnictwa w jednej kulturze społecznej, różnią się pamięcią zbiorową – żywa historia (odmienne poglądy na świat).

Halbwaschklasa powstaje wokół pewnego wyobrażenia zbiorowego tzw. reprezentacji zbiorowej. Klasy społeczne stanowią hierarchię. Pozycja w hierarchii klasowej jest wyznaczana przez uprzywilejowane bądź upośledzone uczestnictwo w podstawowej aktywności społecznej, w tzw. ognisku kulturalnym społeczeństwa. Klasy charakteryzujące się pozycja uprzywilejowaną ze względu na uczestnictwo w podstawowej aktywności społeczeństwa, ustalają hierarchię wartości. Na jej szczycie znajdują się wartości rzadkie i cenione, do których dostęp mają członkowie z opozycji uprzywilejowanych. Im wartość bardziej dostępna tym mniej ceniona. Najbardziej atrakcyjna, centralna dziedzina kultury to ogniska kulturalne i tylko uprzywilejowania mają do nich dostęp. Zbiorowości najbardziej peryferyjne zgodne są do wytworzenia wartości alternatywnych, nowej kultury.

Gurvitchsynteza szkoły Durkheima i marksizmu. Klasy społeczne to partykularne grupy o wielkim zasięgu przestrzennym i dużej ilości grup podporządkowanych.

Klasę społeczną charakteryzuje:

- ponadfunkcjonalność

- odporność na wpływ i przeniknięcie ze strony społ. globalnego

- wzajemna nieprzystawalność

- odrębne zasady wewnętrznej strukturalizacji

- zbiorowości otwarte

- istnieją na dystans

- wewnętrznie niezorganizowane

- determinują ludzkie zachowania w społecz. przemysłowych

Klasy społeczne to struktury właściwe dla globalnych społeczeństw uprzemysłowionych, gdzie funkcje techniczne i ekonomiczne są bardziej wyraziście zaznaczone w obrębie tej klasy.

Społeczeństwo u Gurvitcha to konglomerat klas społecznych – aktorów; nie jest istotne skąd się wzięły.

Podobne prace

Do góry