Ocena brak

Teorie globalizacji

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Warto o nich wspomnieć, ponieważ dla niektórych globalizacja stanowi kontynuację modernizacji a dla innych nadejście ery ponowoczesnej.

Do głównego nurtu teorii globalizacji możemy zaliczyć D. Helda i A.Giddensa, którzy twierdzą, że procesy globalizacyjne poczyniły wyjątkowe postępy w dwóch ostatnich dekadach. XX w., jednak ciągle nie możemy mówić o „ponowoczesnej” epoce historycznej. Państwa narodowe nadal są najważniejszym aktorem stosunków politycznych, ale muszą rewidować swoją tożsamość.

Globalizacji przypisuje się wiele zmian politycznych, m.in.:

upadek socjalizmu jako ideologii i systemu społeczno-politycznego, kryzys państwa dobrobytu, ewolucja struktur państwowych, ożywienie nacjonalizmów, identyfikacji regionalnych i lokalnych, erozja demokracji, osłabienie znaczenia partii politycznych ewolucja programów politycznych partii lewicowych w krajach zachodnich, powstanie nowych form komunikacji politycznej.

Oprócz tego istnieje nurt sceptyków ,którzy negują tezę o szczególnym znaczeniu obecnego etapu oraz radykalny nurt teorii zmiany politycznej wywołanej przez globalizację Jean-Maria Guhenno twierdzi, że instytucje, które odpowiadały potrzebom ery nowoczesnej, przestały odpowiadać potrzebom ery postinstytucjonalnej, w której stosunki władzy cechuje kompleksowość, brak hierarchii i suwerennego centrum, Nowa era będzie erą imperium. A państwo narodowe zostało niemal wyeliminowane jako suwerenny podmiot stosunków władzy.

Podobne prace

Do góry