Ocena brak

TEORIE DOTYCZĄCE GENEZY PAŃSTWA

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Państwo - organizacja polityczna, którą charakteryzują: dany obszar, własna władza. Realizuje dane zadanie, organizacja terytorialna.

Teoria genezy państwa:

- teistyczna (teologiczna): związana z Bogiem, władza i wszelkie rzeczy pochodzą od Boga.

- patrymonialna: drabina feudalna, państwo jest własnością władcy (władza jak ojca nad dziećmi).

- umowy społecznej: (Jan Jakub Rousseau) suwerenność ludu, naród ma suwerenne prawa, ma prawo zmiany władcy.

- podboju - mocniejsi rządzą słabszymi, prawo buszu

- marksistowska - państwo powstało aby umocnić i bronić klasę wyższą u władzy, bez klas nie ma państwa.

- państwo dobrobytu: patria pracy, państwo służy wszystkim jednakowo, niwelowanie sprzeczności dla dobrobytu.

PAŃSTWO: normalizuje, stosuje przymus, nie jest organizacją dobrowolną, suwerenność (samodzielne i nieograniczone).

Co ogranicza suwerenność: polityczna (ONZ, UE), ekonomiczna (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, współpraca z innymi państwami), militarna (NATO).

Typy państw: niewolnicze, feudalne, kapitalistyczne, socjalistyczne.

Funkcje państwa: zewn. - obrona granic, reprezentuje interesy państwa, obrona praw gdy jesteśmy za granicą; wewn. - opieka społeczna, bezpieczeństwo, zapewnienie kultury.

CECHY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO:

- społeczeństwo obywatelskie - społeczenstwo niezależne od państwa, zdolne do obrony swoich praw.

- cechy takiego społeczństwa: musi mieć zdolność do samoorganizowania się, wola działania, poczucie wspólnoty, współodpowiedzialność, współdecydowanie, etos solidarności czyli postępowania

- społeczeństwo obywatelskie jest podstawą demokracji.

Podobne prace

Do góry