Ocena brak

Teoria zasobów i kompetencji przedsiębiorstwa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011

Charakterystyka

Teoria zasobów i kompetencjiteoria ta zakłada iż siłę i istotę przedsiębiorstwa należy dostrzegać przede wszystkim w wiedzy ludzi i potencjale technologicznym .Z punktu widzenia teorii zasobów i kompetencji, przedsiębiorstwo to podmiot zasobów i kompetencji lidzkich odróżniających je od konkurentów co stanowi źródło przewagi nad konkurentami.


Teoria zasobów i kompetencji wskazuje, że przedsiębiorstwa zakłada się kiedy dostrzegamy szansę na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w gospodarce wskutek połączenia zasobów materialnych i ludzkich.


Najważniejszą rolę w przedsiębiorstwie pełni menedżer. Poprzez kreację, destrukcję, integrację, absorpcję, reputację i protekcję tworzy on unikalne połączenia aktywów materialnych i niematerialnych. Wskutek tej unikalności połączenia zasobów i kompetencji utrzymuje się przewaga konkurencyjna, co powoduje że jedne przedsiębiorstwa górują nad innymi.


Przedsiębiorstwa o zróżnicowanej rentowności, która jest efektem rozwoju aktywów utrzymują się w gospodarce, a te które nie radzą sobie z opanowaniem nadwyżek korzyści wzrostu nad kosztami wzrostu (tzw. efektu Penrose) bankrutują.


Rozwój zasobów i kompetencji ludzkich następuje poprzez wzajemne wzbogacanie się, dywersyfikację i różnorodność.

W ujęciu tej teorii ,rozwijane zasoby i kompetencje przyczyniają się do powstawania następnych, lepszych zasobów i większych kompetencji.


Głównymi elementami zarządzania w teorii zasobów i kompetencji są inwestycje, nabywanie doświadczenia przez pracowników, zatrzymywanie i ochrona strategicznej dla przedsiębiorstwa kadry, opanowanie kosztów wzrostu.


Do głównych przedstawicieli tej teorii należą m.in.:


Penrose (1952,1955,1959,1960), Wernerfelt(1984,1995,1997), Makadok(2001,2003), Armour, Teece(1978), Lipmann, Rumelt (1982),Ouchi(1986), Dierickx,BarneyPrzykłady przedsiębiorstw odzwierciedlających teorię zasobów i kompetencji:


Starbucks, Coca-cola, PepsiCo, Heineken, Zakłady Chemiczne Police, Grupa Żywiec, Kompania PiwowarskaBibliografia

Podobne prace

Do góry