Ocena brak

TEORIA UŻYTECZNOŚCI

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Użyteczność jest miarą satysfakcji, zadowolenia, poczucia zaspokojenia potrzeby wynikającej z konsumpcji określonej ilości jednego dobra lub ich większej ilości zawartych w koszyków konsumpcyjnych. Konsument odczuwa pewien ( indywidualnie określony ) stopień zadowolenia z konsumpcji np. 5 szklanek soku. Mówimy wtedy o użyteczności całkowitej UC osiąganej dzięki konsumpcji konkretnej ilości danego produktu w naszym przykładzie po wypicia 5 szklanek soku. Zwróćmy jednocześnie uwagę, że każda z kolejno wypijanych porcji, przynosi mu cząstkowe zadowolenie ,które możemy określić jako użyteczność krańcową Uk. Użyteczność krańcowa to przyrost użyteczności całkowitej wywołany przyrostem konsumpcji o jednostkę Uk = UC/Q . Inaczej mówiąc, jest to dodatkowa satysfakcja, jaką osiąga konsument ze zwiększenia spożycia o kolejną, dodatkową jednostkę.

Z prostego rachunku wynika ,że suma użyteczności krańcowych poszczególnych szklanek daje całkowitą satysfakcję ze spożycia konkretnej ilości soku co zapisujemy symbolicznie UC=ΣUk

Zastanówmy się obecnie jaki związek zachodzi pomiędzy ilościami spożywanego dobra o całkowitą użyteczności z ich konsumpcji

 

Podobne prace

Do góry