Ocena brak

Teoria struktury kapitału uwzględniająca koszty agencji

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Koszty agencji rosną wraz z wykorzystywaniem kapitałów własnych zewnętrznych i kapitałów obcych, istnieje optymalna ich kombinacja, która minimalizuje całkowite koszty agencji, a to z kolei prowadzi do optymalnej struktury kapitału(koszty agencji stanowią rodzaj kosztów transakcyjnych, związanych z formą organizacji firmy, wynikających z tego że właściciel na podstawie kontraktu angażuje inną osobę (tzw. Agenta) do świadczenia pewnych usług w jego imieniu i deleguje mu część uprawnień do podejmowania decyzji. Każda strona jest zainteresowana maksymalizacją własnych korzyści i dlatego kontrakty muszą zawierać odpowiednie zapisy. Koszty sporządzenia takich kontraktów, ich egzekwowania i nadzoru są kosztami agencyjnymi i są dodatkowymi kosztami na skutek istnienia konfliktów między stronami.

Konflikty pomiędzy akcjonariuszami a kierownictwem wynikają z oddzielenia własności firmy od sprawowania nad nią kontroli, a umowy o wynagrodzenie są istotnym elementem kształtującym strukturę kapitału firmy. Konflikty pomiędzy właścicielami a kierownictwem wynikają także z korzystania z kapitałów obcych, bo kierownictwo ma możliwość podejmowania decyzji przynoszących korzyści akcjonariuszom, a sprzeczne z interesami wierzycieli);

Podobne prace

Do góry