Ocena brak

Teoria społecznego uczenia się Rottera

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

  • Uważał, że prawdopodobieństwo zachowania się w określony sposób wynika z tego jak oceniamy wartość wzmocnienia i prawdopodobieństwo jego wystąpienia (model oczekiwania-wartości). Jest to coś podobnego do warunkowania instrumentalnego (zach.-wzmocnienie) ale Rotter brał pod uwagę jeszcze procesy poznawcze takie jak ocenianie wartości w wzmocnienia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

  • Na to jak ocenimy wartość i prawdopodobieństwo danego wzmocnienia ma wpływ zarówno wewnętrzne aspekty jednostki jak i sytuacja.

  • Choć Rotter uważał, że wartość i prawdopodobieństwo wzmocnienia są inne dla każdego człowieka i dla każdej sytuacji, to jednocześnie twierdził, że ludzie formułują również oczekiwania, które mają zastosowanie w wielu różnych okolicznościach (tzw. oczekiwania uogólnione)

  • Przykładem oczekiwań uogólnionych jest np. ufność albo umiejscowienie źródła kontroli (wewnętrzne – przekonanie, że wzmocnienia czy skutki zach. zależą ode mnie; zewnętrzne- zależy od czynników niezależnych ode mnie)

Podobne prace

Do góry