Ocena brak

Teoria ruchów społecznych

Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011

Problemy:

a) spontaniczność a zorganizowanie + taktyka – czy zachodzi tu sprzeczność?

Przybylski uważa, że ruch społeczny jest bardziej spontaniczny niż ruch polityczny i w tym kontekście pisze o tym. Oczywiście ruch społeczny jest zorganizowany, a tą jego spontaniczność należy rozpatrywać na tle ruchu politycznego. Dlatego nie zachodzi tu sprzeczność.

b) celowość a ideologiapodobieństwo czy różnica?

Nie każdy ruch społeczny opiera się na ideologii politycznej. Ale Goodman traktuje tu ideologię szeroko (nie jak politolog-jako ideologię polityczną, ale jako ideologię w ogóle). Dlatego celowość jest zbieżna z ideologią, nie ma tu sprzeczności.

Ruch społeczny a ruch polityczny:

- ruch polityczny posiada polityczny cel (ideologia polityczna)

- środkiem r. politycznego jest władza polityczna

- struktura r. społecznego jest bardziej luźna, niż r. politycznego  żeby dostać się do ruchu politycznego potrzebna jest aprobata dotychczasowych członków

- r. polityczny jest bardziej oficjalny (statut, procedury przyjmowania nowych członków – np. trzeba mieć rekomendacje)

Nowe ruchy polityczne- ekologiczne- pacyfistyczne (pokojowe)- równościowe- broniące praw człowieka

Nie bierzemy pod uwagę (wyłączamy) ruchy:

- terrorystyczne

- sekty, ruchy religijne (gdyż są one nastawione na indywidualizm, np. zbawienie pojedynczych ludzi, mają na celu dobro jakiegoś jednego, konkretnego człowieka)

Nowe ruchy powstały w latach 60/70 XX wieku (1968- symboliczna data).Dlaczego nie pojawiły się wcześniej? (lub też dlaczego nie miały wcześniej tak dużego znaczenia, bo same idee tych ruchów są stare) ponieważ nastąpił koniec starego paradygmatu (tzn. klasowości). Wcześniej rację bytu miały partie i ruchy dążące do polepszenia położenia poszczególnych klas (np. robotników, chłopów). Wraz ze wzrostem poziomu życia ludności (czynnik ekonomiczny) zaczęły być dostrzegane inne problemy (np. ekologiczne). Duże znaczenie miało też pojawienie się opinii publicznej i możliwości wywierania na nią i przez nią wpływu.

Podobne prace

Do góry