Ocena brak

Teoria rozwoju psychospołecznego opracowana przez ERIKSONA

Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011

Erik ERIKSON (1902 – 1994) w swej pracy Dzieciństwo i społeczeństwo opublikowanej na początku lat pięćdziesiątych, (1950; 1 wydanie polskie - 1997), przedstawił pogląd, że życie człowieka to seria kryzysów. Zaczynają się w niemowlęctwie i ujawniają się aż do starości. Dla każdego z tych kryzysów charakterystyczny jest nieuchronny konflikt dwu przeciwstawnych tendencji. Erikson uważał, że poprzez ścieranie się owych przeciwstawnych tendencji (dążeń) następują zmiany w relacjach z otoczeniem społecznym, dlatego opisywane przez siebie kryzysy nazywał kryzysami psychospołecznym. Jednocześnie zachodzą zmiany w sposobie myślenia danej osoby o sobie samej, dlatego Erikson nazywał opisywane kryzysy kryzysami tożsamości.

Uwaga:

Ze względu na podobne brzmienie nazwisk, Erik ERIKSON może być mylony z innym psychologiem (o innym imieniu i innej pisowni nazwiska) Miltonem ERICKSONEM (1901 - 1980). Milton Erickson był terapeutą stosującym oddziaływania wykorzystujące lekką hipnozę. Jego kontynuatorzy założyli na całym świecie (także w Polsce) liczne „Instytuty Ericksonowskie”, propagujące zasady terapii stosowane przez Ericksona.

Podobne prace

Do góry