Ocena brak

Teoria racjonalnego wyboru - Jak promować działania prospołeczne

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Pomysłów na przezwyciężenie deficytu kooperacji, dóbr publicznych i działania kolektywnego w demokratycznych społeczeństwach jest wiele. Do najważniejszych nalezą rozwiązania instytucjonalne. Rządy i organizacje międzynarodowe tworzą instytucje mające na celu ograniczanie lub regulację dostępu do zasobów dóbr publicznych, takich jak parki krajobrazowe, akweny wodne, szlaki turystyczne. Unia Europejska przyznaje państwom członkowskim limity połowów ryb, oraz limity gazów cieplarnianych wydalanych do atmosfery. Władze wielkich metropolii europejskich wprowadzają opłaty za wjazd samochodami osobowymi do centrum żeby skłonić kierowców do korzystania z transportu publicznego.

Jednak nakazy administracyjne nie stworzą chęci podejmowania współpracy i działania na rzecz dobra wspólnego, prędzej mogą wywołać odwrotne skutki. Materia społeczna jest bardziej skomplikowana i wymaga innego podejścia. Problem można złagodzić przez podnoszenie stanu wiedzy na temat skutków zaniedbań w ochronie dóbr publicznych, przez edukację obywatelską w szkołach i kampanie społeczne w mediach. Deficyt kooperacji (działań kolektywnych) ma często związek z deficytem kapitału społecznego, przez który rozumie się normy zaufania i współpracy skłaniające ludzi do podejmowania wspólnych działań w interesie publicznym Jednak jak wynika z prac Roberta Putnama, zasoby kapitału społecznego są uwarunkowane kontekstem historycznym, który ogranicza jego mobilność przestrzenną. Przez kampanie społeczne i rozwój demokracji lokalnej można uczyć ludzi dostrzegania korzyści płynących z odwzajemnianej współpracy obywateli i w ten sposób kształtować lub wzmacniać wspólnoty lokalne.

Można czerpać wzory z historii teorii politycznej. Według teorii republikańskiej jednostka powinna być aktywnym obywatelem przenikniętym dobrem wspólnym – (polis, respublika) Jej obowiązkiem jako członka wspólnoty obywatelskiej jest współudział w tworzeniu dobra wspólnego na poziomie miasta lub państwa. Indywidualizm jest ściśle powiązany z dobrem wspólnym. Tradycja republikańska podkreśla znaczenie dobrego obywatela jako podstawę porządku politycznego.

Podobne prace

Do góry