Ocena brak

Teoria racjonalnego wyboru - Deficyt działania kolektywnego

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Deficyt działania kolektywnego (kooperacji) w grupach i organizacjach rozpatruje się w teorii racjonalnego wyboru jako problem „jazdy na gapę” (free riding). Przy pomocy modelu racjonalnej jednostki Mancur Olson (1956) sformułował teorię wyjaśniającą zjawisko uchylania się członków grup od solidarnego działania na rzecz realizacji wspólnych interesów organizacji.

Nie wszyscy członkowie grup, którzy powinni zgodnie pracować na rzecz osiągnięcia wspólnego celu organizacji, w praktyce tak postępują. Każda organizacja posiada członków którzy nie interesują się sprawami organizacji rozumując, ze grupa/organizacja poradzi sobie bez nich. Dzieje się tak w szczególności w dużych grupach, jak masowe partie polityczne w których jednostka jest anonimowa i jej wpływ na rezultaty grupy jest niewielki. W małych grupach lub organizacjach problem ten jest mniej dotkliwy, ponieważ indywidualne poczucie wpływu każdego członka z osobna jest większe.

Problem ten można ukazać w kontekście politycznym na przykładzie zjawiska udziału jednostki w demokratycznych wyborach. Wpływ pojedynczego wyborcy na wynik elekcji jest minimalny a w porównaniu kosztami (nakład czasu potrzebny dla zdobycia odpowiedniej wiedzy politycznej) ekonomicznie nieopłacalny. Zatem udział w wyborach rozważany z perspektywy maksymalizacji korzyści, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia Jeśli wielu potencjalnych wyborców przyjmie podobny tok rozumowania i zostanie w domu, rezultatem będzie kryzys demokracji.

Podobne prace

Do góry