Ocena brak

TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - PRZYWIĄZANIE W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROZWOJOWYCH

Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011

Poniżej zostanie omówiony normatywny rozwój więzi przywiązania, typowe modele zachowań związanych z przywiązaniem i funkcjonowanie systemu przy-wiązania na przestrzeni życia ludzkiego. Omówienie to zostanie przeprowadzone z podziałem na okres dzieciństwa, okres adolescencji i okres życia dorosłego.

Pierwotny wkład J. Bowlby’ego do tej problematyki zostanie uzupełniony na podstawie opracowania wykorzystującego wyniki badań empirycznych nad przy-wiązaniem w różnych okresach rozwojowych.

Podobne prace

Do góry