Ocena brak

TEORIA PRZYWIĄZANIA J. BOWLBY’EGO - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011

Powszechnie przyjmuje się, że teoria przywiązania J. Bowlby’ego1 jest pierwszą naukową próbą zastosowania modelu etologicznego do wyjaśnienia problemów rozwoju psychologicznego człowieka, szczególnie w pierwszych la-tach życia. Istotnie, na jej powstanie wywarł wpływ nie tylko nurt badań nad przeżyciami niemowląt i małych dzieci w stresujących dla nich sytuacjach od-dzielenia od rodziców, ale również wyniki badań etologów nad zachowaniami instynktowymi zwierząt, szczególnie ptaków i ssaków.

W niniejszym opracowa-niu zostanie najpierw naszkicowany kontekst, w którym narodziła się teoria przywiązania J. Bowlby’ego, a następnie zostaną omówione jej zasadnicze ele-menty obejmujące między innymi takie zagadnienia, jak: filogeneza i organizacja działania systemu przywiązania, ciągłość funkcjonowania systemu przywiązania na przestrzeni życia ludzkiego, wewnętrzne modele operacyjne przywiązania, systemy behawioralne pozostające w relacji do systemu przywiązania, związek zaburzonego rozwoju przywiązania z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.

Na koniec zostanie również przedstawione funkcjonowanie przywiązania na przestrzeni życia ludzkiego, od dzieciństwa, poprzez adolescencję aż do okresu  życia dorosłego.

Podobne prace

Do góry