Ocena brak

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Termin „teoria” w języku potocznym

Autor /Mirek Dodano /15.06.2011

5 najczęstszych znaczeń terminu „teoria” o zabarwieniu pejoratywnym:

1. teoria przeciwieństwem praktyki, niezgodność z rzeczywistością, utopijność, bezużyteczność, zespół idei oderwanych od życia;

2. teoria przeciwieństwem empirii, charakter spekulacyjny, nie podparty doświadczeniem, wysnuwanie często fantastycznych wniosków;

3. teoria przeciwieństwem konkretu, coś abstrakcyjnego, symbolicznego, zbyt niejasnego by wyjaśniać konkretne dane;

4. teoria przeciwieństwem wiedzy potocznej, zdrowego rozsądku, spontanicznej intuicji, teoretyk zajmuje się gromadzeniem wiedzy poprzez dedukowanie jej z abstrakcyjnych twierdzeń;

5. teoria przeciwieństwem wiedzy pewnej, domysł, przypuszczenie, niesprawdzone domniemanie.

Te wszystkie konteksty znaczeniowe są z metodologicznego punktu widzenia nieuzasadnione i błędne.

Do góry