Ocena brak

Teoria preferencji płynności

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Teoria preferencji płynnościKeynes podejmuje próbę wyjaśnienia korzyści z przechowywania nominalnego zasobu pieniądza przez określenie motywów takiego zachowania. Z powodów analitycznych wyróżniamy motywy: transakcyjny, przezornościowy i spekulacyjny. Utrzymywanie zasobów majątku z faktu, iż przychody i wydatki przypadają w różnym czasie i różnych wysokościach, więc nie pokrywają się co zmusza do utrzymywania rezerw gotówki do celów transakcyjnych. Nawet przy synchronizacji przychodów i wydatków podmioty utrzymują gotówkę z ostrożności aby dokonać nieregularnych płatności. Jeśli podmiot zdecydował o podziale majątku między aktywa rzeczowe i finansowe to staje przed problemem w jakich formach ma być lokowany majątek, gotówka czy papiery. Keyns zakładał też, że każdy podmiot gosp. ma pewne wyobrażenie dotyczące normalnego poziomu stawek oprocentowania. Oczekiwanie zmiany stóp % pojawia się gdy stopy % znajdują się powyżej lub poniżej normalnego poziomu.

Podobne prace

Do góry