Ocena brak

TEORIA PREFERENCJI

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Podejmowane decyzje konsumenta są zdeterminowane nie tylko jego możliwościami finansowymi, ale również indywidualnymi preferencjami. Pozwalają one konsumentowi dokonywać oceny poszczególnych koszyków konsumpcyjnych ustosunkowując się jednocześnie do nich. Aby móc badać preferencje konsumentów , musimy dokonać pewnych założeń.

Po pierwsze, zakładamy, że konsument jest w stanie określić czy koszyk A przedkłada nad koszyk B czy też odwrotnie a może się również zdarzyć, że jest mu obojętne, który z koszyków dostanie. Wobec tego nabywca nie znajdzie się w sytuacji osiołka, któremu w żłobie dano. Tę cechę preferencji określamy jako ich spójność.

Po drugie, preferencje konsumenta są logiczne (zgodne). Jeżeli wybierze on koszyk A jako lepszy aniżeli koszyk B, a następnie stwierdzi że koszyk B jest lepszy od koszyka C, to porównując zestawy A i C wybierze koszyk A. Niezgodne preferencje obserwujemy u dzieci. Jeżeli, mając do dyspozycji klocki i misia, maluch wybierze misia, zaś spośród klocków i piłki wybierze klocki, nie oznacza to wcale, że wybierając między misiem a klockami zdecyduje się na misia.

Po trzecie, przyjmujemy, że konsument zawsze woli mieć więcej niż mniej. Oznacza to, że zawsze będzie on preferował koszyk zawierający w jego przekonaniu więcej użyteczności całkowitej. W takiej sytuacji założyć musimy, że nabywca nigdy nie osiągnie stanu nasycenia i zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb ,a więc nigdy nie osiągnie poziomu maksymalnej użyteczności całkowitej.

Podobne prace

Do góry