Ocena brak

TEORIA PODZIAŁU SPOŁECZNEGO

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Struktura społeczna - budowa społeczeństwa.

Teorie podziału:

1) Karol Marks (XIX w.) tzw. marksizm. Uważał, że przyczyną różnic jest posiadanie lub nieposiadanie środków produkcji:

a) klasa robotnicza

b) burżuazja (kapitaliści).

Uznał, że klasy są antagonistyczne, a ten antagonizm jest motorem postępu ludzkości. Kim jest jednak chłop, który pracuje i ma narzędzia ?

Warstwa społeczna - służy warstwie panującej, np. inteligencja.

2) Max Weber - kryteria jego to: wysokość zarobków, udział w sprawowaniu władzy, status społeczny (spestiż). Jego zdaniem klasy nie muszą ze sobą walczyć, często są od siebie zależne.

a) klasa wyższa

b) klasa średnia

c) klasa niższa

3) Warner - kryteria podziału - dochód, wykonywany zawód, wyznawana religia, miejsce zamieszkania, sposób wysławiania.

a) klasa wyższa (wyższa i niższa)

b) klasa średnia (wyższa i niższa)

c) klasa niższa (wyższa i niższa)

4) Rothman: podział na klasy;

a) niższa - ok. 10% społeczenstwa USA, pozbawiona władzy, własności, bez przyszłości.

b) pracująca - ok. 45%, pracujący fizycznie, praca wymagająca kwalifikacji, mają b.dużą siłę polityczną przez związki zawodowe.

c) niższa klasa średnia - tzw. białe kołnierzyki, 35% społeczeństwa. Są to pracownicy umysłowi np. urzędnicy. Mają wyższe wykształcenie, wyższy prestiż, dochody nie są wyższe a czasami nawet niższe, nie mają dużej siły politycznej.

d) wyższa klasa średnia - ok. 9%, wyższe wykształcenie np. lekarze, prawnicy. Mają wysokie dochody i prestiż.

e) wyższa - ok. 1%, wysoka pozycja społeczna np. bogaci biznesmeni, gwiazdy filmu czy muzyki, mają odrębny styl życia.

Kryteria: wykształcenie, dochody, zawód, prestiż, siła polityczna.

Podobne prace

Do góry