Ocena brak

Teoria pieniądza ostrożnościowego

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Teoria pieniądza ostrożnościowego – w tej teorii wprowadzono niepewność dochodów i wydatków. Wg nich skutek nie przewidywanej utraty dochodów lub konieczności poniesienia niespodziewanych wydatków podmiot może mieć do czynienia z deficytem co zawsze wywołuje koszty utraty płynności gdy deficytu tego nie można pokryć z zasobów pieniądza ostrożnościowego. Zasób pieniądza ostrożnościowego chroni przed ryzykiem tym bardziej im jest on większy. Utrzymywanie pieniądza ostrożn. powoduje koszty alternatywne w postaci utraconych odsetek jeśli zasób ten nie jest ulokowany w łatwo dające się upłynnić aktywa. Wg nich zasób pieniądza ostroż. Racjonalnego podmiotu każdorazowo jest wyższy lub niższy, im wyższy lub niższy jest dochód i koszt transakcji zamiany oraz im niższa lub wyższa jest stopa %.

Podobne prace

Do góry