Ocena brak

TEORIA PAMIĘCI Tulvinga

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

Pamięć składają się z 3 uporządkowanych hierarchicznie i powiązanych systemów pamięciowych:

PAMIĘĆ PROCEDURALNA(przechowuje nawyki, obszerna, jest podst., funkcjonuje niezależnie)

P.SEMANTYCZNA(wiedza o świecie)

P>EPIZODYCZNA(epizody z życia osobistego).

Między systemami nie ma granic, a informacje przepływają swobodnie. Procesy poznawcze w obrębie jednego systemu są powiązane ze sobą silniej niż różnych systemów. Każdy system pamięciowy składa się z elementarnych składników operacyjnych.

Podobne prace

Do góry