Ocena brak

Teoria M. Mazura

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Zdaniem Mazura, należy: ,,w każdej instytucji dokonać opisów charakterologicznych każdego stanowiska pracy, czyli opisać w kategoriach odpowiadających mu predyspozycji osobowości. Będą to przykładowo:

   * zdolności organizatorskie,

   * pożądaną szybkość podejmowania decyzji, sumienność,

   * wytrwałość,

   * uczciwość,

   * zdolność podejmowania ryzyka

   * itd.

- Tak scharakteryzowane stanowisko pracy wymaga precyzyjnego określania zadań i obowiązków danym stanowiskiem, stanowiskiem nawet konkretnych czynności.

- Opisy charakterologiczne stanowisk pracy umożliwiają opracowanie katalogów. Za pomocą katalogów oraz stosując odpowiednie narzędzia diagnostyczne, będzie można orzekać ze znacznym stopniem trafności o przydatności przyjmowanych kandydatów”.

Podobne prace

Do góry