Ocena brak

Teoria krążenia elit wg. Moski

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Historię cywilizowanej ludzkości można by wyjaśnić konfliktem miedzy dążeniem rządzących do monopolizowania i dziedziczności władzy, a dążeniem nowych sił do zmiany stosunków społecznych". Zauważył też, że niezależnie od gwałtowności odnawiania warstwy kierowniczej, zawsze jakaś cześć osób należących do dawnej warstwy kierowniczej potrafiła wejść do nowej. Uważał, że społeczeństwo jest zawsze podzielone na dwie klasy: rządzącą i rządzoną.

Pierwsza klasa, zawsze mniej liczna, pełni wszystkie funkcje polityczne, monopolizuje władzę i korzysta z uprzywilejowań z nią związanych, podczas gdy druga klasa, bardziej liczna, jest kierowana i kontrolowana przez pierwszą w sposób bardziej lub mniej legalny, bardziej lub mniej arbitralny i bardziej lub mniej oparty na przemocy. Czyli wyższa wykonuje funkcje decyzyjne natomiast niższa wykonuje podjęte decyzje. Ta wykonawcza warstwa rządząca, mająca wszelkie cechy biurokracji, spełnia ważne zadania – są to oficerowie utrzymujący porządek w państwie.

Na wykładzie była mowa również o różnicach w teorii krążenia elit wg. Pareto a Moski, ja niestety spóźniłam się, więc w notatkach mam tylko, Pareto analiza miała charakter psychologiczny, a Moski socjologiczno – historyczny.

Podobne prace

Do góry