Ocena brak

Teoria krążenia elit Pareto

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Według Pareta na strukturę społeczną składają się 3 elementy:

1.Elity rządzące – jednostki bezpośrednio lub pośrednio grające role w rządzeniu

2.Elity nierządzące – obejmujące pozostałych członków elity

3.Masy

I tak wyróżniona elita podlega ciągłej ewolucji, transformacji, w którym to procesie następuje eliminacja jednostek słabych, zdegradowanych, a ich miejsce zajmują nowi, pełni energii przedstawiciele klas niższych. Jeżeli ta kooptacja nie następuje to wewnątrz klasy niższej gromadzą się elementy przerastające swoimi zaletami klasę wyższą, przeżywającą etap schyłku i dekadencji. Następuje czas rewolucji, a to oznacza odnowienie personalnego składu elity rządzącej i w rezultacie równowaga społeczna zostaje przywrócona.

Czyli naturalne zróżnicowanie zdolności w społeczeństwie powoduje powstanie nowej elity klas niższych która z czasem prowadzi do obalenia elity pierwotnej. Zdaniem Pareta w kształtowaniu elity obok władzy istotne znaczenie mają czynniki takie jak bogactwo, rodzina, koneksje.

Podobne prace

Do góry