Ocena brak

Teoria konstruktów osobistych Kellyego

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

  • Podstawowym składnikiem osobowości są konstrukty, a więc sposób spostrzegania, konstruowania i interpretowania rzeczywistości

  • Ludzie róznią się posiadanymi konstruktami i złożonością systemów konstruktów

  • Wyróżnił konstrukty centralne i peryferyczne, werbalne (dające się wyrazić w słowach) i niewerbalne oraz nadrzędne i podrzędne

  • Wyjątkowość człowieka wynika więc z konstruktów, którymi się posługuje oraz ze składających się na nie elementów (każdy człowiek ma swój własny świat)

  • Niepokój wiązał z uczuciem że wydarzenia leżą poza systemem konstruktów, lęk – z pojawieniem się nowego konstruktu, groźbę natomiast kojarzył z całościową zmianą systemu konstruktów

  • REP TEST – test do pomiaru konstruktów

Podobne prace

Do góry