Ocena brak

Teoria konstruktów osobistych G. Kelly – podstawowe założenia oraz sposób interpretacji osobowości i jej rozwoju

Autor /Wiesio123 Dodano /05.07.2011

Konstrukt tworzy osobowość. Konstrukt to sposób interpretowania świata, schemat interpretacji. Antycypacja wg Kelly'ego to nadrzędny motyw sterujący ludzkim zachowaniem - potrzeba przewidywania co się stanie. W tym celu tworzymy konstrukty osobiste. Osobowość jako system konstruktów osobistych jest zbudowana po to żeby spełniać jeden motyw – antycypacyjny.

Sposób tworzenia się konstruktów:

 • dwa elementy rzeczywistości muszą być postrzegane jako podobne do siebie

 • trzeci element musi być postrzegany jako odmienny

Tylko w układzie, gdy coś jest do siebie podobne a różne od czegoś innego może powstać konstrukt. Konstrukty są dwubiegunowe – jeden biegun to podobieństwa, drugi to biegun kontrastu. Ta zasada leży u podłoża budowy testu konstruktów, który polega na próbie odnalezienia podobieństw i różnic w określonych podanych w teście zjawiskach, rzeczach.

Rodzaje konstruktów osobistych:

 • werbalne – niewerbalne

 • o charakterze hierarchii

 • bardziej centralne – peryferyjne

Cała teoria jest zbudowana na bazie 11 tez:

 1. Teza o indywidualności – każdy człowiek jest inny pod względem strukturalizowania zjawisk

 2. Teza o tworzeniu - przewidujemy dlatego, że pewne właściwości zjawisk się powtarzają.

 3. Teza o zasięgu - każdy konstrukt ułatwia przewidywanie jedynie określonych zjawisk.

 4. Teza o organizacji - każdy człowiek tworzy właściwy sobie system oparty na pewnym porządku.

 5. Teza o dychotomizacjinatura dwubiegunowa.

 6. Teza o wyborze tej możliwości interpretacji, która daje większą szansę przewidywania zdarzeń.

 7. Teza o doświadczeniu – system konstruktów zmienia się wraz z nowymi zdarzeniami.

 8. Teza o zmienności, modulacji - pewne konstrukty są bardziej otwarte lub zamknięte na pewne zdarzenia, a tym samym system może ulec zmianie.

 9. Teza o fragmentaryzacji – szczątkowe wyjaśnienie zdarzeń.

 10. Teza o podobieństwie – pomiędzy pewnymi konstruktami występują podobieństwa.

 11. Teza o podejmowaniu roli społecznej – osoba może pełnić rolę społeczną wobec innej wtedy, gdy umie zinterpretować konstrukty osobiste tej drugiej osoby.

Do góry