Ocena brak

Teoria klas Warnera

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Subiektywna koncepcja stratyfikacji – odwołuje się do świadomości ludzi. W socjologii współczesnej stworzył tą koncepcję Lloyd Warner – prowadził on badania nad niewielkimi amerykańskimi miastami (10-20 tysięcznymi) w latach 40-stych pod kątem zróżnicowania społecznego, przyjął definicję klasy społecznej:

klasa wg Warnera to zespół dwóch lub więcej osób, które uważają się za zajmujących pewne określone miejsce w hierarchii społecznej i w ten sam sposób lokowane są w tej hierarchii przez innych.

Kryterium stratyfikacji nie jest dobierane z punktu widzenia socjologa tylko tak jak ludzie sami umieszczają się w społeczeństwie. Warner uważa, że ta definicja jest ważna, bo to jak ludzie sami dzielą się na klasy jest odpowiednie do tego jak ludzie się postrzegają, odpowiednie do tego jak się zachowują wobec siebie.

Metoda Warnera – Warner prowadził z ludźmi swobodne wywiady pytając ich o nich samych i o innych ludzi. Ocena ludzi i samych osób ocenianych musiała się pokrywać.

Warner zakłada, że tego rodzaju koncepcja jest możliwa tylko wtedy kiedy w zbiorowości do której miałaby się ona odnosić panuje ten sam system wartości.

Wg badań Wagnera ludzie dzielą się na sześć klas hierarchicznych:

Klasa wyższa wyższa – do tej klasy nie weszli najbogatsi. Weszli bardzo bogaci ale tacy których bogactwo było odziedziczone – nazywa się ich arystokratami, niebieskimi pończochami, paczką z country club.

Klasa niższa wyższa – to ludzie bardzo majętni, biznesmeni którzy w pierwszym pokoleniu zdobyli majątek

Klasa wyższa średnia – to górna hierarchia administracji miasta np. burmistrz

Klasa niższa średnia – to urzędnicy, drobni kupcy, przedsiębiorcy rzemieślnicy i najlepiej zarabiający robotnicy

Klasa wyższa niższa - to głównie robotnicy średnio wykwalifikowani i nisko wykwalifikowani

Klasa niższa niższa – to włóczędzy, bezrobotni, emigranci, kolorowi, żyjący z zasiłku tzw Yankee city.

Jest to stratyfikacja pod kilkoma względami na raz, ale dokonana przez samych mieszkańców miasta, nie przez socjologa (podobnie jak u Ossowskiego)

Warner próbował odtworzyć kryteria którymi ci ludzie się posługiwali przy zaliczaniu do klas, analiza pozwoliła odtworzyć następujące kryteria:

- zawód jako najważniejsze kryterium

- źródło dochodu

- dzielnica zamieszkania

- typ zamieszkiwanego domu

Podobne prace

Do góry