Ocena brak

Teoria klas ekonomicznych Webera

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Rynkowa teoria klas – klasy to zespół ludzi, których losy życiowe są podobnie przyczynowo uwarunkowane, ich szanse życiowe mają wspólną przyczynę - ten składnik wynika z ich interesów związanych z rynkiem, posiadaniem lub zarobkami. Bierze się pod uwagę położenie i szanse życiowe jakie to położenie daje. Nie każda własność jest posiadaniem. Posiadanie to rodzaj własności, który pozwala właścicielowi nie pracować. Poprzez zarobki Weber nie rozumie dochodów, ale płace i zyski

Weber wyodrębnia:

1. klasy posiadania

- klasy posiadania pozytywnie uprzywilejowane – posiadacze akcji, właściciele ziemscy, właściciele kopalni, statków.

- klasy posiadania negatywnie uprzywilejowane – należą ludzie, którzy są posiadani przez innych (niewolnicy, zdeklasowania – ludzie utrzymywani przez państwo, dłużnicy, ubodzy)

- klasy stanu średniego – chłopi, rzemieślnicy, urzędnicy, robotnicy, kapitaliści.

2.klasy zarobkowe

- klasy zarobkowe pozytywnie uprzywilejowane – utrzymujący się z zysków przedsiębiorcy przemysłowi, rolni, bankierzy itd. Także niektórzy przedstawiciele wolnych zawodów (dobrze zarabiający lekarze, adwokaci, niektórzy monopolistyczni robotnicy)

- klasy zarobkowe negatywnie uprzywilejowane – to robotnicy

- klasy średnie – rzemieślnicy, chłopi, urzędnicy, część robotników o bardzo wysokich kwalifikacjach

Dodatkowym kryterium klas społecznych jest ruchliwość społeczna jest to ogół położeń klasowych wyodrębnionych ze względu na posiadanie i zarobek, które mogą być przekroczone ze względu na stosunki pokoleniowe i międzypokoleniowe(w obrębie klasy społecznej panuje wewnętrzna ruchliwość)

Podobne prace

Do góry